เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้น อุปกรณ์ก่อสร้าง

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ศูนย์รวมเหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้นกลม เหล็กก่อสร้าง เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม เหล็กวายเมท

เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กกลม เหล็กแบน เหล็กข้ออ้อย เหล็กตัวซี ไวด์แฟรงค์

รางรถไฟ เมทัลชีท ไม้คอนวู้ด ท่อสีฟ้า ตะแกรงเหล็กฉีก และเหล็กแป๊บทุกชนิด

ปลีกและส่ง สินค้าคุณภาพ เต็มมาตรฐาน


แหล่งรวมสินค้าเหล็กทุกชนิด จำหน่ายเหล็กในราคาโรงงาน ทั้งขายปลีกขายส่ง  ดังนี้

- เหล็กรูปพรรณ  เช่น  เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นแบน เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กตัวยู เหล็กรางน้ำ เหล็กฉาก เหล็กแผ่นดำ เหล็กแผ่นขาว แป๊ปแบน แป็ปสี่เหลี่ยม แป๊ปทุกชนิด  โครงสร้างเหล็กตัวซี  เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม เหล็กวายแฟรงค์

- เหล็กประเภทเสริมคอนกรีต เช่น  ตะแกรงเหล็ก  ลวดผูกเหล็ก  เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย  ไวร์เมช  ลวดผูกเหล็ก  เหล็กสแตนเลส เหล็กก่อสร้าง เหล็กอุตสาหกรรม

- เหล็กโครงสร้าง เช่น  ท่อประปา ท่อเหล็กขาว-ดำ แป๊ปดำ เมทัลชีล แป๊บทุกชนิด ไม้คอนวูด

- เหล็กข้ออ้อย Rouund Bars ไว้สำหรับงานก่อสร้าง เทเสา ขึ้นคาน

 

รายละเอียดสินค้า

เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้น อุปกรณ์ก่อสร้าง,

เหล็กก่อสร้าง, อุปกรณ์ก่อสร้าง, วิภา ค้าเหล็ก บจก.

      เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริม (reinforcement) คือ เหล็กที่ใช้สำหรับเสริมคอนกรีตซึ่งปกติจะเป็นเหล็กกล้าชนิดท่อน ชนิดเส้น หรือชนิดตะแกรง ฝังในลักษณะที่ทำให้เหล็กและคอนกรีตร่วมก้นต้านทานต่อแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคอนกรีตได้ ดูเพิ่มเติม...คลิก

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า คอนกรีตมีคุณสมบัติในการับแรงอัดได้สูง แต่จะเปราะบางและอ่อนแอต่อการรับแรงดึง ดังนั้นในการนำเอาเหล็กซึ่งมีคุณสมบัติในการรับแรงอัดแระแรงดึงสูง ทั้งยังมี สัมประสิทธิ์ในการยึดหดตัวเท่าๆ กับคอนกรีตมาใช้ร่วมกัน จึงเหมาะต่อการนำเอามาออกแบบเพราะจะทำให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรง ทั้งนี้เนื่องจากการที่วัสดุทั้งสองช่วยกันรับและถ่ายแรงร่วมกัน กล่าวคือ เหล็กจะทำหน้าที่ในการรับแรงดึง (โดยทั่วไปให้พิจารณาเฉพาะความสามารถในการรับแรงดึง) ขณะที่คอนกรีตจะทำหน้าที่ในการรับแรงอัด ก็จะทำให้คอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก (reinforced concrete) สามารถรับแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี หรือมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง การเสริมเหล็กในจุดที่เกิดแรงเฉือน อาทิเช่น เหล็กคอม้า (bent up bar) หรือเหล็กปลอก (stirrup) ก็สามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างได้ นอกจากนั้นการใช้เหล็กเสริม ยังสามารถช่วยลดขนาดของเสาหรือคานลงได้ โดยไม่ทำให้ความแข็งแรงลดลงแต่อย่างใด ถ้าขนาดที่ใช้เหมาะสม เหล็กเสริมที่ถูกดัดงอในลักษณะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการเหล็กเสริม ในการกำหนด ชนิด ปริมาณ และตำแหน่งของเหล็กเสริมจะขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกร ผู้ทำการก่อสร้างจะต้องทำตามข้อกำหนด และรูปแบบที่วิศวกรกำหนดมาให้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามโดยมิได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินขึ้นได้

เหล็กเสริม เหล็กเสริมที่นิยมนำมาใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก จะเป็นเหล็กกล้าผสม (mild steel) จำแนกออกได้เป็น 5 ชนิดได้แก่

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) เหล็กเส้นกลม คือ เหล็กเส้นที่มีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็นรูปกลม มีผิวเรียบเกลี้ยง เหล็กเส้นกลมตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 ทำจากเหล็กแท่งเล็ก (billet) เหล็กเส้นใหญ่ (bloom) หรือ เหล็กแท่งหล่อ (ingot) โดยตรง ด้วยกรรมวิธีรีดร้อนโดยไม่เคยมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาก่อน มีขนาด 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 28 และ 34 มิลลิเมตร ความยาว 10 หรือ 12 เมตร มีชั้นคุณภาพเดียว ใช้สัญลักษณ์ SR 24 ชื่อขนาดใช้สัญลักษณ์ RB แล้วตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้นๆ เหล็กทุกเส้นจะต้องมีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตและชื่อขนาดหล่อเป็นตัวนูนติดกับผิวเหล็ก ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตจะต้องห่างจากชื่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ตัวอย่างเช่น เหล็กเส้นกลมขนาด 12 มิลลิเมตร ของบริษัทเหล็กสยาม จำกัด ดังนั้น เหล็กเส้นกลมขนาดนี้ทุกเส้นจะมีตัวอักษรว่า บลส. ตราช้าง และ RB 12 หล่อเป็นตัวนูนติดกับผิวของเหล็กเส้นทุกเส้น เหล็กเส้นชนิดนี้นิยมใช้กันมากที่สุดกับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง

เหล็กรัดซ้ำ (Re-rolled Round Bar) เหล็กเส้นกลมอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยเช่นกัน ก็คือ เหล็กรีดซ้ำ เหล็กเส้นกลมชนิดนี้ ตามมาตรฐาน มอก. 211-2527 ทำจากเศษเหล็กที่ได้จากเข็มพืด (sheet pile) เหล็กแผ่นต่อเรือ (ship plate) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หรือเหล็กที่คัดออกระหว่างการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้วนำมารีดเป็นเส้นกลมด้วยกรรมวิธีรีดร้อน มีขนาด 6, 8, 9, 10, 12 และ 15 มิลลิเมตร ความยาว 10 หรือ 12 เมตร มีชั้นคุณภาพเดียว ใช้สัญลักษณ์ SRR 24 ชื่อขนาดใช้สัญลักษณ์ R แล้วตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้นๆ เหล็กทุกเส้นจะมีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตและชื่อขนาด หล่อเป็นตัวนูนติดกับผิวเหล็กเช่นเดียวกับเหล็กเส้นกลมด้วยเช่นกัน

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) เหล็กข้ออ้อย คือ เหล็กเส้นที่มีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็นรูปกลม มีบั้ง (transverse ribs) และอาจมีครีบ (longitudinal ribs) ที่ผิว เพื่อเสริมกำลังยึดระหว่างเหล็กเส้นกับเนื้อคอนกรีต เหล็กข้ออ้อยตามมาตรฐาน มอก. 24-2527 ทำจากเหล็กชนิดเดียวกันและด้วยกรรมวิธีเดียวกันกับเหล็กเส้นกลม มีขนาด 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28 และ 32 มิลลิเมตร ความยาว 10 หรือ 12 เมตร มี 3 ชั้นคุณภาพ ใช้สัญลักษณ์ SD 30, SD 40 และ SD 50 ชื่อขนาดใช้สัญลักษณ์ DB แล้วตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้นๆ เหล็กทุกเส้นจะมีชื่อเรียกหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตและชื่อขนาด หล่อเป็นตัวนูนติดกับผิวเหล็กเช่นเดียวกับเหล็กเส้นกลมและเหล็กรีดซ้ำ เหล็กเส้นชนิดนี้เนื่องจากให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับเนื้อคอนกรีตได้ดีกว่า 2 แบบแรก จึงนิยมนำไปใช้กับงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ  

 

เหล็กเสริมคอนกรีต  

 

 

วิภา ค้าเหล็ก บจก. จำหน่ายเหล็ก ลำลูกกา ปทุมธานี  

      ศูนย์รวมจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในลำลูกกา ปทุมธานี จำหน่ายเหล็กทุกชนิด เหล็กก่อสร้าง จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กอุตสาหกรรม เหล็กงานก่อสร้าง อุปกรณ์งานก่อสร้าง สินค้าไม้คอนวู้ด เมทัลชีท จำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน ทั้งราคาขายปลีกและขายส่ง ในราคาที่เป็นธรรม สินค้าคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มอก. มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ สาขาที่ให้บริการ - สำนักงานใหญ่ วิภาค้าเหล็ก บจก.( ลำลูกกา ปทุมธานี) - สาขา 2 คลองหลวงค้าเหล็ก บจก. ( คลองหลวง ปทุมธานี) - สาขา 3 ช.ชัชชัยค้าเหล็ก บจก. (คลองสามวา กรุงเทพ) - สาขา 4 ก้าวทอง สตีล บจก. (มีนบุรี หนองจอก)  

 

 

สนใจติดต่อ

วิภา ค้าเหล็ก บจก.

92  ม. 5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150

vipasteel.thailandpocketpages.com

เบอร์โทรศัพท์ 02-987 9629-30 ,02-987 8326 ,08-1348 4590

 

information